9 December 2021 – Roundtable XXIII: Information Operations vs Reality

NOTE: English-language version below!

Dames en heren, beste leden,

Het DCWC bestuur keek met lede ogen toe hoe honderden mensen de stad Rotterdam afbraken, en de dag erop nog meer plaatsen in Nederland, ogenschijnlijk omwille van de invoering van 2G en het vuurwerkverbod. Het zal niemand ontgaan zijn dat de meningen over COVID-19, de maatregelen en vaccinaties sterk verdeeld zijn. Te zeggen dat het land is gepolariseerd is een understatement, en de hakken gaan steeds verder in het zand. Wat veel mensen echter niet weten, is dat dit koren op de molen is van buitenlandse mogendheden die met veel plezier olie op het vuur gooien middels zogeheten informatie operaties. Bestaande verdeeldheid wordt uitgebuit en ogenschijnlijk marginale zaken worden buiten alle proporties geblazen met als impliciet doel om sociale frictie te vergroten.

Vanuit de Dutch Cyber Warfare Community vonden wij het dan ook een uitgelezen moment om het aangename met het noodzakelijke te verweven, en onze noodgedwongen verplaatsing van ons event op 9 December aanstaande van een fysieke naar een online editie te combineren met het uitnodigen van wereldwijd erkende experts op het gebied van Informatie Operaties en Inlichtingen. Jeff Bardin en Keir Giles, beiden ook te gast op onze vorige digitale editie in December 2020, treden samen op om eens goed in dit thema te duiken. Het is onze hoop dat door betere voorlichting er meer bewustwording ontstaat over wat er nou eigenlijk klopt van ons wereldbeeld, en hoe we onszelf kunnen wapenen tegen manipulatie en complottheorieën.

Naast deze thematische aanpak, die u niet echt van ons gewend bent, gaan we nog een extra nieuwtje uitproberen, namelijk LinkedIn Live! Via dit platform hopen we toegang voor iedereen te vergemakkelijken en betere videokwaliteit te bieden. Help ons door aan te schuiven!

ENGLISH-LANGUAGE VERSION

Ladies and gentlemen, dear members,

The DCWC Board looked on with disbelief how hundreds of people destroyed the city of Rotterdam, and other cities in the Netherlands the next day, seemingly about the introduction of the 2G program and the ban on fireworks for new year’s eve this year. It’s impossible to ignore the simple fact that opinions on COVID-19, the restrictive measures and the vaccins have become strongly divided. To say that the country is polarised is an understatement, and opinions are getting more extreme every day. What most people don’t know is that this is a perfect opportunity for foreign powers to pour oil on troubled waters through so-called information operations. Existing divides are exploited and seemingly innocuous issues are blown out of proportion to further increase social friction in society.

We as the board of the Dutch Cyber Warfare Community therefor found this an excellent opportunity to mix business and pleasure by embracing the forced move to a digital event and inviting two globally renowned experts in the areas of Information Operations and Intelligence. Jeff Bardin and Keir Giles, both guests at our last digital event in December of 2020, will collaboratively step up and give us a deep dive in to this theme. It is our hope that by providing better information people will have a better understanding of how their worldview can be negatively influenced, and will become better armed against manipulation and conspiracy theories.

Additional to this themed approach, which we haven’t really done before, we will be trying out yet another novelty: LinkedIn Live. Through this online platform we hope to have greater ease of access for everyone, and better quality video. You can help us by simply joining!

PLANNING
18.30 – Start of Event (setup time for the organisation)
18.45 – Introduction and foreword by Don Eijndhoven, DCWC Founder
19.00 – Speaker: Keir Giles
20.00 – Break
20.30 – Speaker: Jeff Bardin
21.30 – End of Evening (estimated)

BESTEL UW TICKETS NU ALVAST! DE LINK KRIJGT U NA REGISTRATIE!
REGISTER YOUR ATTENDANCE NOW!
YOU WILL GET THE LINK AFTER REGISTRATION!