Over DCWC

Gemeenschap
De Dutch Cyber Warfare Community is een online genootschap bestaande uit leden met een zeer diverse achtergrond, die allen werken, wensen te werken of zeer geinteresseerd zijn in het relatief nieuwe domein van digitale conflicten (ook wel Cyber Warfare genoemd). Hierbij valt te denken aan onder andere politici, beleidsmakers, directie en middenkader, architecten, technisch specialisten, wethandshavers, forensische specialisten en ethische hackers die werkzaam zijn bij commerciële bedrijven, Defensie, Justitie, Politie, lokale en nationale overheidsinstanties, financiële instanties et cetera. Sinds de oprichting in 2011 heeft de organisatie een explosieve groei meegemaakt met inmiddels ruim 2100 leden en een actief forum op LinkedIn.

Roundtables
Daarnaast organiseert DCWC drie netwerk evenementen per jaar; de zogeheten Roundtables. Dit zijn bijeenkomsten waar men de kans krijgt om andere geinteresseerden te treffen en zo de nationale samenwerking op het gebied van Cyber te vergemakkelijken en verstevigen. De evenementen zijn altijd in de avond en vrijwel altijd voorzien van een gelegenheid tot dineren vooraf en een borrel na afloop, waardoor veel leden het evenement graag bijwonen, zelfs na een lange werkdag. De avonden zijn informeel van karakter en ieder lid neemt deel op eigen conto, ongeacht of de persoon een uniform of herkenbaar tenue draagt. Uitspraken gedaan door de leden tijdens deze avond dienen dan ook in dit licht gezien te worden, en niet te worden geassocieerd met de organisatie waarvoor men werkt. Met name onze leden van Defensie, Politie en Justitie voelen zich hierdoor ook thuis en stelt hen in staat om een eigen mening te ventileren. Dit is voor onze gemeenschap van dusdanig groot belang dat deze regel bij aanvang van iedere Roundtable duidelijk wordt herhaald.

De naam Roundtable is gekozen om aan te geven dat werkelijk ieder lid op deze avond gelijk is, en vrij is om zijn of haar mening te kunnen geven en kritische vragen te kunnen stellen aan mede-leden en sprekers. Dit steunt het informele karakter van de avond en creëert een sfeer die als zeer prettig wordt ervaren door onze leden.

Onze Missie
Het is onze missie om Nederland online veiliger te maken door middel van open discussie en netwerkbijeenkomsten. Met een penetratiegraad van internet aansluitingen van meer dan 90% is Nederland een bijzonder internet-afhankelijk land geworden. Internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving, en is verweven in alle lagen van onze samenleving.  De persoonlijke banden die ontstaan aan de hand van onze bijeenkomsten sterken de samenwerking tussen de diverse instellingen en commerciële bedrijven. In het geval van een veiligheidsincident is men vaak gebaat bij samenwerking met andere partijen en het scheppen van persoonlijke banden over de instanties heen kan de reactiesnelheid en effectiviteit aanzienlijk verbeteren. Dit is dan ook ons doel.

Non-Commercie
DCWC hangt een strict non-commercieel karakter aan. Er zijn naar onze mening in de Cyber context diverse belangen gemoeid die commerciële belangen overstijgen, zoals vrije handel en algehele veiligheid. Discussies op dit gebied zijn gebaat bij overleg over de inhoud, en het is ons streven om deze discussies op gang te brengen voor algemeen nut. Hoewel we sponsoring door gelijkgestemde partijen niet per definitie uitsluiten, is DCWC een informele non-profit organisatie die al haar activiteiten uitvoert zonder betaling. Zowel onze staf als de sprekers op onze bijeenkomsten verzetten het werk zonder financiële vergoeding, en de locaties waar onze Roundtables gehouden worden, worden ons kosteloos aangeboden. Dit stelt ons in staat om zonder financiële middelen onze missie voort te zetten, en om op geen enkel moment een vergoeding te hoeven vragen aan onze leden.

Sprekers op onze Roundtables worden om deze reden dan ook expliciet verzocht om geen commercieel oogmerk te geven aan de lezingen die zij op onze bijeenkomst geven. Dit geldt niet alleen voor overduidelijke verwijzingen of logo’s van bedrijven, producten of diensten in de voorgedragen presentaties, maar tevens voor overmatige verwijzingen hiernaar tijdens de lezing zelf. Kortom: non-commercie in zowel woord als geschrift. Dit is in het verleden helaas niet altijd volledig gelukt, maar u kunt er zeker van zijn dat ons beleid duidelijk is en wij deze actief communiceren en hierop trachten te sturen bij het zoeken naar interessante sprekers. Dit zullen wij blijven doen.