Category Archives: DCWC

9 December 2021 – Roundtable XXIII: Information Operations vs Reality

NOTE: English-language version below!

Dames en heren, beste leden,

Het DCWC bestuur keek met lede ogen toe hoe honderden mensen de stad Rotterdam afbraken, en de dag erop nog meer plaatsen in Nederland, ogenschijnlijk omwille van de invoering van 2G en het vuurwerkverbod. Het zal niemand ontgaan zijn dat de meningen over COVID-19, de maatregelen en vaccinaties sterk verdeeld zijn. Te zeggen dat het land is gepolariseerd is een understatement, en de hakken gaan steeds verder in het zand. Wat veel mensen echter niet weten, is dat dit koren op de molen is van buitenlandse mogendheden die met veel plezier olie op het vuur gooien middels zogeheten informatie operaties. Bestaande verdeeldheid wordt uitgebuit en ogenschijnlijk marginale zaken worden buiten alle proporties geblazen met als impliciet doel om sociale frictie te vergroten.

Vanuit de Dutch Cyber Warfare Community vonden wij het dan ook een uitgelezen moment om het aangename met het noodzakelijke te verweven, en onze noodgedwongen verplaatsing van ons event op 9 December aanstaande van een fysieke naar een online editie te combineren met het uitnodigen van wereldwijd erkende experts op het gebied van Informatie Operaties en Inlichtingen. Jeff Bardin en Keir Giles, beiden ook te gast op onze vorige digitale editie in December 2020, treden samen op om eens goed in dit thema te duiken. Het is onze hoop dat door betere voorlichting er meer bewustwording ontstaat over wat er nou eigenlijk klopt van ons wereldbeeld, en hoe we onszelf kunnen wapenen tegen manipulatie en complottheorieën.

Naast deze thematische aanpak, die u niet echt van ons gewend bent, gaan we nog een extra nieuwtje uitproberen, namelijk LinkedIn Live! Via dit platform hopen we toegang voor iedereen te vergemakkelijken en betere videokwaliteit te bieden. Help ons door aan te schuiven!

ENGLISH-LANGUAGE VERSION

Ladies and gentlemen, dear members,

The DCWC Board looked on with disbelief how hundreds of people destroyed the city of Rotterdam, and other cities in the Netherlands the next day, seemingly about the introduction of the 2G program and the ban on fireworks for new year’s eve this year. It’s impossible to ignore the simple fact that opinions on COVID-19, the restrictive measures and the vaccins have become strongly divided. To say that the country is polarised is an understatement, and opinions are getting more extreme every day. What most people don’t know is that this is a perfect opportunity for foreign powers to pour oil on troubled waters through so-called information operations. Existing divides are exploited and seemingly innocuous issues are blown out of proportion to further increase social friction in society.

We as the board of the Dutch Cyber Warfare Community therefor found this an excellent opportunity to mix business and pleasure by embracing the forced move to a digital event and inviting two globally renowned experts in the areas of Information Operations and Intelligence. Jeff Bardin and Keir Giles, both guests at our last digital event in December of 2020, will collaboratively step up and give us a deep dive in to this theme. It is our hope that by providing better information people will have a better understanding of how their worldview can be negatively influenced, and will become better armed against manipulation and conspiracy theories.

Additional to this themed approach, which we haven’t really done before, we will be trying out yet another novelty: LinkedIn Live. Through this online platform we hope to have greater ease of access for everyone, and better quality video. You can help us by simply joining!

PLANNING
18.30 – Start of Event (setup time for the organisation)
18.45 – Introduction and foreword by Don Eijndhoven, DCWC Founder
19.00 – Speaker: Keir Giles
20.00 – Break
20.30 – Speaker: Jeff Bardin
21.30 – End of Evening (estimated)

BESTEL UW TICKETS NU ALVAST! DE LINK KRIJGT U NA REGISTRATIE!
REGISTER YOUR ATTENDANCE NOW!
YOU WILL GET THE LINK AFTER REGISTRATION!

Dutch Cyber Warfare Community gaat samenwerken met Stichting Connect2Trust

Heugelijk nieuws! Al meer dan 10 jaar zijn we vanuit de Dutch Cyber Warfare Community aan de weg aan het timmeren om Nederland digitaal veilig te maken door een sterk sociaal netwerk te creëren; kosteloos, met een warme en vrije sfeer, en met toonaangevende sprekers om het kennisniveau nog verder omhoog te brengen. 

In de afgelopen jaren is binnen het DCWC-bestuur (Ad Koolen, Peter Rietveld en ikzelf) veelvuldig de wens en ambitie uitgesproken om meer met DCWC te doen, vóór de leden, mét de leden en vooral natuurlijk ook voor de Nederlandse samenleving als geheel. Samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld met AFCEA, zijn voor ons een bijna vanzelfsprekende manier geworden om meer kansen te benutten.

Meerdere van onze deelnemers zijn, namens hun organisaties, ook actief bij de Stichting Connect2Trust die in april van dit jaar door het Nationaal Cyber Security Centrum is erkend als nationale schakelorganisatie voor het delen van informatie. Dit was voor ons aanleiding om met het bestuur van C2T (Raymond Bierens en Gunther Cleijn) in gesprek te gaan. Al snel bleek dat de oprichtende filosofieën zeer op elkaar gelijken, evenals de wil en drive om zich in te zetten en het verschil te maken. We hebben daarom besloten om actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om elkaar te versterken middels een officieel partnerschap.

Samen gaan we kijken welke activiteiten we in dit partnership zullen gaan uitvoeren, maar dat we ‘meer bij elkaar over de vloer zullen komen’ is hiermee wel een zekerheid. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van ontwikkelingen middels de bekende kanalen!


Namens het DCWC bestuur,
Don Eijndhoven, Ad Koolen en Peter Rietveld

DCWC Roundtable XXII – The Corona Edition

December 3rd,  7:00PM – 10:00PM Dutch local time (GMT/UTC+1) 

Mass gatherings of people are still not allowed here in the Netherlands, so we had to go digital too. But you know how we roll: GO BIG OR GO HOME. We didn’t pack our bags. Instead, we reached out to all of our international friends and asked them to come speak. All of them? Yes all of them!

On this brilliant Thursday evening we’ll bring you an absolute bucketload of speakers internationally renowned for their expertise; each and everyone guaranteed to be an absolute delight to listen to. And we’ll do something special about the format too! Each speaker will have only 10 minutes to speak about their most passionate cyber-related topic of the moment. Did you miss one speaker? There will be another coming in a few minutes, and you can always rewind on what you may have missed. You won’t get bored during this event!

We are so proud to have on our virtual stage:

From left to right: Richard Thieme, Richard Stiennon, Winn Schwartau, Keir Giles, Jeffrey Bardin, Paul de Souza, Bill Hagestad II, Arian J Evans and Brenno de Winter

Register your ticket here, and be able to ask questions during the event when we are live during the Webex Event!

DCWC Roundtable XVII was weer een succes

De alweer 18e Dutch Cyber Warfare Community Roundtable, op 17 december jl. gehouden bij de Bernhardkazerne in Amersfoort, was wederom bijzonder geslaagd.

Na de opening door DCWC oprichter Don Eijndhoven trapte Kapitein (R) Martijn Sprengers af met zijn lezing. Hij nam ons mee in wat de Cyber Reservisten van Defensie zoal doen. Daarna was het de beurt aan Oscar Koeroo, die alvast liet zien welke onveiligheden we nu al zien in technologieen die nu al worden ingebouwd in de nieuwe mobiele apparaten.

Afsluitend sprak Godert Jan van Manen, die liet zien hoe je tamelijk eenvoudig en voor weinig geld kunt communiceren met de satellieten die in een baan rond onze aarde vliegen. Eenieder zat op het puntje van zijn stoel toen bleek dat het niet per se bij passief luisteren hoeft te blijven.

Na afloop van deze fascinerende lezingen werd met een klein gezelschap nog even genoten van een borrel. Hiermee werd in de opinie van het DCWC bestuur het jaar 2018 voor ons in ieder geval passend afgesloten.

We hopen jullie allen wederom te treffen in 2019!