Over DCWC

Wat is de Dutch Cyber Warfare Community en waarom doen we wat we doen?

Read More

Evenementen Agenda

Kijk op de Evenementen Agenda om te ontdekken wanneer en waar de volgende DCWC Roundtable zal plaatsvinden.

Read More

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom de Dutch Cyber Warfare Community!

Read More

Roundtable XXVI – 8 mei 2023 – Bernhardkazerne

Beste leden,

De Dutch Cyber Warfare Community (DCWC), de grootste Nederlandse netwerkorganisatie rond cyber warfare en digitale geopolitiek, verzorgt op de lokatie van KIXs en de School Verbindingsdienst haar 26ste roundtable. Daarvoor zijn we te gast op de voor ons bekende Bernhardkazerne in Amersfoort in gebouw AC11. 

Leerlingen en personeel van de SVBDD, KIXS, SATS en Foxtrot zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. 

Het betreft een bijzondere avond, waarbij onze oude vriend van de show Winn Schwartau (VS) komt vertellen over zijn aanstaande nieuwe boek “Metawar: The Battle for Reality in the Metaverse” (zie een except hieronder). We openen de avond met zijn lezing hierover.

Deze zal worden opgevolgd met onze eigen Nederlandse security held: Oscar Koeroo. Zoals velen van jullie weten zit Oscar alweer een tijdje bij een organisatie die het dankzij COVID-19 niet bepaald rustig aan heeft kunnen doen de afgelopen jaren, namelijk het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij zal spreken over zijn crisis ervaringen binnen de overheid, delen wat er ontdekt is na Log4j en hoe je een hele sector op een nationale schaal moet ondersteunen in tijden van crisis.

Afsluitend hebben we nóg iets bijzonders: Winn heeft ons (DCWC) gevraagd om inhoudelijk bij te dragen aan Winn’s boek door de kennis en kunde van onze leden in te brengen. Daarom hebben we een aantal experts gevraagd om te proeflezen. Het resultaat ervan zult u te zien krijgen in een paneldebat waarmee we de avond zullen afsluiten. Vanzelfsprekend krijgen de aanwezigen ook de tijd om vragen te stellen!

Tickets kunt u HIER bestellen. We zien u allen graag op 8 mei!

Namens het DCWC Bestuur,

Don Eijndhoven, Ad Koolen en Peter Rietveld

9 December 2021 – Roundtable XXIII: Information Operations vs Reality

NOTE: English-language version below!

Dames en heren, beste leden,

Het DCWC bestuur keek met lede ogen toe hoe honderden mensen de stad Rotterdam afbraken, en de dag erop nog meer plaatsen in Nederland, ogenschijnlijk omwille van de invoering van 2G en het vuurwerkverbod. Het zal niemand ontgaan zijn dat de meningen over COVID-19, de maatregelen en vaccinaties sterk verdeeld zijn. Te zeggen dat het land is gepolariseerd is een understatement, en de hakken gaan steeds verder in het zand. Wat veel mensen echter niet weten, is dat dit koren op de molen is van buitenlandse mogendheden die met veel plezier olie op het vuur gooien middels zogeheten informatie operaties. Bestaande verdeeldheid wordt uitgebuit en ogenschijnlijk marginale zaken worden buiten alle proporties geblazen met als impliciet doel om sociale frictie te vergroten.

Vanuit de Dutch Cyber Warfare Community vonden wij het dan ook een uitgelezen moment om het aangename met het noodzakelijke te verweven, en onze noodgedwongen verplaatsing van ons event op 9 December aanstaande van een fysieke naar een online editie te combineren met het uitnodigen van wereldwijd erkende experts op het gebied van Informatie Operaties en Inlichtingen. Jeff Bardin en Keir Giles, beiden ook te gast op onze vorige digitale editie in December 2020, treden samen op om eens goed in dit thema te duiken. Het is onze hoop dat door betere voorlichting er meer bewustwording ontstaat over wat er nou eigenlijk klopt van ons wereldbeeld, en hoe we onszelf kunnen wapenen tegen manipulatie en complottheorieën.

Naast deze thematische aanpak, die u niet echt van ons gewend bent, gaan we nog een extra nieuwtje uitproberen, namelijk LinkedIn Live! Via dit platform hopen we toegang voor iedereen te vergemakkelijken en betere videokwaliteit te bieden. Help ons door aan te schuiven!

ENGLISH-LANGUAGE VERSION

Ladies and gentlemen, dear members,

The DCWC Board looked on with disbelief how hundreds of people destroyed the city of Rotterdam, and other cities in the Netherlands the next day, seemingly about the introduction of the 2G program and the ban on fireworks for new year’s eve this year. It’s impossible to ignore the simple fact that opinions on COVID-19, the restrictive measures and the vaccins have become strongly divided. To say that the country is polarised is an understatement, and opinions are getting more extreme every day. What most people don’t know is that this is a perfect opportunity for foreign powers to pour oil on troubled waters through so-called information operations. Existing divides are exploited and seemingly innocuous issues are blown out of proportion to further increase social friction in society.

We as the board of the Dutch Cyber Warfare Community therefor found this an excellent opportunity to mix business and pleasure by embracing the forced move to a digital event and inviting two globally renowned experts in the areas of Information Operations and Intelligence. Jeff Bardin and Keir Giles, both guests at our last digital event in December of 2020, will collaboratively step up and give us a deep dive in to this theme. It is our hope that by providing better information people will have a better understanding of how their worldview can be negatively influenced, and will become better armed against manipulation and conspiracy theories.

Additional to this themed approach, which we haven’t really done before, we will be trying out yet another novelty: LinkedIn Live. Through this online platform we hope to have greater ease of access for everyone, and better quality video. You can help us by simply joining!

PLANNING
18.30 – Start of Event (setup time for the organisation)
18.45 – Introduction and foreword by Don Eijndhoven, DCWC Founder
19.00 – Speaker: Keir Giles
20.00 – Break
20.30 – Speaker: Jeff Bardin
21.30 – End of Evening (estimated)

BESTEL UW TICKETS NU ALVAST! DE LINK KRIJGT U NA REGISTRATIE!
REGISTER YOUR ATTENDANCE NOW!
YOU WILL GET THE LINK AFTER REGISTRATION!

Dutch Cyber Warfare Community gaat samenwerken met Stichting Connect2Trust

Heugelijk nieuws! Al meer dan 10 jaar zijn we vanuit de Dutch Cyber Warfare Community aan de weg aan het timmeren om Nederland digitaal veilig te maken door een sterk sociaal netwerk te creëren; kosteloos, met een warme en vrije sfeer, en met toonaangevende sprekers om het kennisniveau nog verder omhoog te brengen. 

In de afgelopen jaren is binnen het DCWC-bestuur (Ad Koolen, Peter Rietveld en ikzelf) veelvuldig de wens en ambitie uitgesproken om meer met DCWC te doen, vóór de leden, mét de leden en vooral natuurlijk ook voor de Nederlandse samenleving als geheel. Samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld met AFCEA, zijn voor ons een bijna vanzelfsprekende manier geworden om meer kansen te benutten.

Meerdere van onze deelnemers zijn, namens hun organisaties, ook actief bij de Stichting Connect2Trust die in april van dit jaar door het Nationaal Cyber Security Centrum is erkend als nationale schakelorganisatie voor het delen van informatie. Dit was voor ons aanleiding om met het bestuur van C2T (Raymond Bierens en Gunther Cleijn) in gesprek te gaan. Al snel bleek dat de oprichtende filosofieën zeer op elkaar gelijken, evenals de wil en drive om zich in te zetten en het verschil te maken. We hebben daarom besloten om actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om elkaar te versterken middels een officieel partnerschap.

Samen gaan we kijken welke activiteiten we in dit partnership zullen gaan uitvoeren, maar dat we ‘meer bij elkaar over de vloer zullen komen’ is hiermee wel een zekerheid. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van ontwikkelingen middels de bekende kanalen!


Namens het DCWC bestuur,
Don Eijndhoven, Ad Koolen en Peter Rietveld

DCWC Roundtable XXII – The Corona Edition

December 3rd,  7:00PM – 10:00PM Dutch local time (GMT/UTC+1) 

Mass gatherings of people are still not allowed here in the Netherlands, so we had to go digital too. But you know how we roll: GO BIG OR GO HOME. We didn’t pack our bags. Instead, we reached out to all of our international friends and asked them to come speak. All of them? Yes all of them!

On this brilliant Thursday evening we’ll bring you an absolute bucketload of speakers internationally renowned for their expertise; each and everyone guaranteed to be an absolute delight to listen to. And we’ll do something special about the format too! Each speaker will have only 10 minutes to speak about their most passionate cyber-related topic of the moment. Did you miss one speaker? There will be another coming in a few minutes, and you can always rewind on what you may have missed. You won’t get bored during this event!

We are so proud to have on our virtual stage:

From left to right: Richard Thieme, Richard Stiennon, Winn Schwartau, Keir Giles, Jeffrey Bardin, Paul de Souza, Bill Hagestad II, Arian J Evans and Brenno de Winter

Register your ticket here, and be able to ask questions during the event when we are live during the Webex Event!

Roundtable XXI – A Night at the Military

Beste leden,

Aanstaande 24 oktober zal de Dutch Cyber Warfare Community haar jaarafsluitende Roundtable network event houden. Dit keer zijn we te gast op de Generaal-Majoor Koot Kazerne te Stroe. Op deze mooie basis in het geografische midden van ons land zullen we weer een drietal uitstekende sprekers ten tonele brengen: Nico the OSINT Guy zal ons op interactieve wijzen verhalen van de meest gave gebeurtenissen in zijn recente carriere, en Ramses Sloeserwij neemt ons mee naar het Verre Oosten; China om precies te zijn. De derde spreker volgt nog.

Het is mogelijk om vanaf 16.30 uur een maaltijd te nuttigen in het restaurant (Paresto buffet) voor eigen rekening. De roundtable begint om 18.00 uur in hetzelfde gebouw, dus u mist niets. Het belooft weer een fantastische avond te worden dus reserveer vast uw ticket! Dat kan hier:

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-dutch-cyber-warfare-community-dcwc-xxi-a-night-at-the-military-74133628679

Roundtable XX- 13 juni 2019 @ KPN, Den Haag

DUTCH CYBER WARFARE COMMUNITY

PRESENTEERT

20e Roundtable – KPN, Den Haag

 

UITNODIGING

Op donderdag 13 juni aanstaande zal de Dutch Cyber Warfare Community haar 20e Roundtable houden. Dit keer zijn we te gast bij KPN in Den Haag, en hebben we een wel heel bijzondere spreker! Deze avond mogen we namelijk de internationaal erkende topspreker Winn Schwartau verwelkomen. De overige sprekers zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Tickets bestelt u HIER.

 

Programma

18:00 Ontvangst & registratie
18:15 Opening van de avond door DCWC oprichter Don Eijndhoven
18:30 Lezing Winn Schwartau
19:30 Lezing spreker 2 (nog nader bekend te maken)
20:30 Pauze
21:00 Lezing spreker 3 (nog nader bekend te maken)
22:00 Afsluitende borrel

Adres:

KPN
Maanplein 55
2516CK Den Haag
Google Maps link

Roundtable XIX – 21 mrt 2019 @ HAN, Arnhem

DUTCH CYBER WARFARE COMMUNITY

PRESENTEERT

19e Roundtable – HAN, Arnhem

UITNODIGING

Op donderdag 21 maart 2019 is de Dutch Cyber Warfare Community te gast bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) te Arnhem voor de 19e Roundtable bijeenkomst. We hebben wederom een drietal voortreffelijke sprekers kunnen vinden die u meenemen in digitale conflictvoering. Vorige keer was de avond zeer technisch, dit keer mikten we op wat meer sociaal-cultureel georiënteerde kwesties (zoals cyber warfare)en dat is zeker gelukt!

U zult deze avond kunnen genieten van Guido Blaauw (Disaster-Proof Solutions), Marcel van der Velde (Stierenmest.nl) en oude bekende Jelle van Haaster (Defensie). Met deze sprekers in de line-up zal dit weer een onvergetelijke avond worden. Daarnaast zal er uiteraard weer een goede gelegenheid zijn om te netwerken. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Datum: donderdag 21 Maart 2019
Locatie:Campus Zuid, Ruitenberglaan 26, Arnhem
Tijd aanvang inloop: vanaf 18:00 uur 

Zoals voorgaande edities zal ook dit keer de toegang gratis zijn voor leden van de Community en is registratie vooraf noodzakelijk. U kunt zich registreren via onze registratie pagina. 

PROGRAMMA

18:00 Ontvangst & registratie
18:15 Opening van de avond door DCWC oprichter Don Eijndhoven
18:30 Lezing Guido Blaauw (Disaster-proof Solutions)  – “Directed energy als wapen tegen digitale infrastructuren”
19:30 Lezing Marcel van der Velde (Stierenmest.nl) – “Trust me, im a Social Engineer
20:30 Pauze
21:00 Lezing Jelle van Haaster (Defensie) – “Changing Context of Cyber Operations
22:00 Afsluitende borrelAdres en Routebeschrijving
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Campus Zuid
Ruitenberglaan 26
2826 CC Arnhem

Ministerie van Defensie lanceert nieuwe wervingspagina Cyber Reservisten

Op dit moment heeft het Ministerie van Defensie 6 verschillende vacatures open staan voor meerdere vacatureplaatsen. Deze zijn te vinden vinden op www.werkenbijdefensie.nl/cyberreservist-worden.

Wil je Cyber Reservist worden? Solliciteer dan op de vacature van jouw voorkeur via de wervingssite.

We zien je sollicitatie graag tegemoet. Maak een account aan op https://mijn.werkenbijdefensie.nl/login om de sollicitatie te starten. Je kunt op de site tevens een een CV en een motivatiebrief uploaden waarin je aangeeft waarom je cyberreservist wilt worden. Met deze informatie zorgen wij er in de voorselectie al voor dat jouw voorkeuren meegenomen worden in je sollicitatie voor Cyber Reservist.

Op de website staat tevens ook veel algemene informatie voor reservisten en over Defensie in het algemeen, zoals arbeidsvoorwaarden en keuringseisen. De website had eerder wat problemen maar die zijn opgelost. Mogelijk ben je daar eerder tegen aangelopen. Er is geen verplichting om eerst een infodag te moeten volgen als je op een vacature wilt solliciteren.

Ben je door de voorselectie heen gekomen, dan ontvang je een uitnodiging voor een matching dag (M-Day). Cyber reservisten kunnen worden geplaatst plaatsen op het niveau van junior, medior en senior niveau.

DCWC Roundtable XVII was weer een succes

De alweer 18e Dutch Cyber Warfare Community Roundtable, op 17 december jl. gehouden bij de Bernhardkazerne in Amersfoort, was wederom bijzonder geslaagd.

Na de opening door DCWC oprichter Don Eijndhoven trapte Kapitein (R) Martijn Sprengers af met zijn lezing. Hij nam ons mee in wat de Cyber Reservisten van Defensie zoal doen. Daarna was het de beurt aan Oscar Koeroo, die alvast liet zien welke onveiligheden we nu al zien in technologieen die nu al worden ingebouwd in de nieuwe mobiele apparaten.

Afsluitend sprak Godert Jan van Manen, die liet zien hoe je tamelijk eenvoudig en voor weinig geld kunt communiceren met de satellieten die in een baan rond onze aarde vliegen. Eenieder zat op het puntje van zijn stoel toen bleek dat het niet per se bij passief luisteren hoeft te blijven.

Na afloop van deze fascinerende lezingen werd met een klein gezelschap nog even genoten van een borrel. Hiermee werd in de opinie van het DCWC bestuur het jaar 2018 voor ons in ieder geval passend afgesloten.

We hopen jullie allen wederom te treffen in 2019!